פסק הלכה

הגר"נ קרליץ: "תרומה לארגון הפצת יהדות כהדלקת נר נשמה"

פסק ההלכה ניתן בתשובה לשואל המבקש לתרום את מאור החשמל לארגון "הידברות" לע"נ קרובו | עוד הוסיף מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א "ובוודאי שיש עילוי נשמה גדול לנפטר מתרומה כזו"

מותר לעבור בשבת במגנומטר המוצב בכניסה לכותל?

בחודשיים האחרונים פעלו גורמים שונים כדי לחדש את המגנומטרים בשערי הכניסה לכותל המערבי על מנת שכל החפץ לבוא בשעריו בשבתות ובמועדי ישראל, יוכל לעשות זאת לכל הדעות

'פסק הלכה': דברי מרן פוסק הדור בכינוס 'כלל ישראל'

רבבות אלפי ישראל משתתפי הכינוס 'כלל ישראל' התרגשו במהלך הכנס להאזין לפסק ההלכה מפי כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א שנשא דברים חוצבי להבות כרבע שעה על פגעי האינטרנט וסכונותיו דרך הטלפון הישר מביתו בבני ברק לכינוס בקווינס • JDN מגיש את דברות קודשו מילה במילה