פרוכת

המפואר: בעריכת פרוכת לביהמ"ד ברסלב בירושלים

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א מגדולי משפיעי ברסלב בירושלים כתב ספר תורה לזכותו וזה ייכנס לבית מדרשו בירושלים ביום חמישי ג' דחול המועד י"ח תשרי ביומ"ד קדישא של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בהשתתפות אלפי חסידיו, כשהזמינו את המעיל לספר תורה במפעל ה'מפואר' בבורו פארק ביקש הצדיק ששמו יהיה כתוב על זה בתוך הפסוק "מ'ידי א'ביר 'יעקב' מ'שם רעה אבן ישראל" (בראשית פרק מ"ט פסוק כד), מצורף תמונות מעשיית המעיל ההיסטורי בבית מפואר ערב חג הסוכות • צילום: JDN

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאב"ד ירושלים זי"ע

לזכרו של מרן גאב"ד ירושלים הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע נידב בנו הרה"ג רבי ישכר בעריש ווייס שליט"א לבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר, פרוכת מיוחדת עם יהלומי סברוסקי לצד גילופים מזהב מיוחדים לכבוד לומדי התורה, הפרוכת נרקמה ע"י מפעל 'המפואר' • צילום: JDN

היסטוריה בבאבוב • לכבוד התורה אבני סברובסקי בפרוכת ארון הקודש

לקראת יו"ט שבועות חג מתן תורה הוחלפה הפרוכת הישנה והמיתולוגית בבית המדרש הגדול של חסידות באבוב בבורו פארק לאחר שלושים שנה, בפרוכת חדשה ויפה משובצת באבני סברובסקי מבית 'המפואר' בהנהלת הרב יעקב ראטה הי"ו • צילום: JDN