פרס שר הבריאות

פרס שר הבריאות לקידום הנגשה ומימוש זכויות לחולים הנובעות ממצב רפואי

'מכבי שירותי בריאות' זכתה בפרס שר הבריאות לקידום הנגשה ומימוש זכויות לחולים הנובעות ממצב רפואי על מיזם המתאמות האישויות לחולים במחלות קשות למען מימוש זכויות המטופלים