פרשת ביביטורס

דו"ח המבקר על 'ביביטורס': מראית עין של טובות הנאה

מדו"ח המבקר עולה כי נתניהו ומשפחתו טסו שמונה פעמים כששימש שר האוצר בעלות של מאות אלפי שקלים, במימון ארגונים ואנשי עסקים • נתניהו בתגובה: "הנסיעות היו חשובות לישראל, ההר הוליד עכבר"