כמו מגדל קלפים: השופטת דוחה את כל טענות ההגנה • דיווח מתעדכן

נשיאת בית הדין הצבאי מקריאה בשעה זו את הכרעת הדין במשפט החייל היורה • טענות ההגנה לגבי מות המחבל ותחושת הסכנה של אזריה – נדחו לחלוטין • במקביל מאמצת השופטת לחלוטין את טענות התביעה • דיווחים ועדכונים שוטפים