צוף הוצאה לאור

בשורה משמחת יצא לאור לראות את הנפלאות ולהודות על הנסים ספר 'מקבים א'

ספר קדום וחשוב זה מוגש לראשונה במהדורה תורנית מפוארת המתאימה לציבור שלומי אמוני ישראל, יחד עם מקבילות מדברי חז"ל וכתבי יוסיפון, ביאורים והערות היסטוריות, גיאוגרפיות וארכיאולוגיות, ובצירוף תמונות נדירות, מפות מושקעות ותרשימים מפורטים.

חדש בחנויות הספרים חומש 'תולדות אהרון'- בראשית

כשמונים שנה לאחר צאת הספר, בעל ה'שפתי כהן' (הש"ך) התייחס אל הספר ב'שו"ע יור"ד סימן קצח ס"ק סא. דבריו שם מאירים באור חדש את דמותו של רבי אהרן מפיסארו, וכן מסייעים דברי הש"ך בהבנה ודיוק נכון בספר זה