ציונות

מיוחד • האדמו"ר מסאטמאר בדרשת הכנה לעצרת

דרשה נדירה שנשא כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר בפני בחורי הישיבה הגדולה בקרית יואל • מהי ציונות? | מדוע הורה להשתתף בעצרת יחד עם אגודת ישראל? | מה יקרה בעוד חצי שנה ומדוע יש כאלו הממשיכים להתעטף באיצטלא של קנאות ואינם מוכנים להשתתף בעצרת?

האדמו"ר מסאטמר נגד החכ"ים החרדיים: "דעות פסולות עם שטריימל"

האדמו"ר מסאטמאר בהתבטאויות חריפות כנגד העיתונים והחכי"ם החרדים: "שומרי תורה חוברים לרשעים עד שנעשים בשר מבשרם, מזמינים אותם לבקר בישיבות ומתחבקים עמהם" • על העיתונים: "עיתונים יומיים ושבועיים עם דעות נכזבות ועקלקלות"