קארלין סטולין

תיעוד • הגאון רבי שאול אלתר בביקור בארה"ב

הגאון רבי שאול אלתר שליט"א ר"י שפת אמת השוהה בימים אלו בארה"ב מסר שיחה תורנית בביהמ"ד קרלין סטולין בבורו פארק. כמו"כ מסר שיחה לבבית לקבוצת בעלי תשובה בארה"ב בבית מארחו הנגיד ר' מאיר מלניק הי"ו - צפו: