קבורה במערות

מצוקת הקבורה: חברי הבד"צ ירדו לשטח עם ראשי החברה קדישא

חברי בד"צ העדה החרדית בירושלים, דנו בפתרונות ההלכתיות בנוגע לתוכנית של משרד הדתות לקבורה רוויה • הדיון הדחוף נקבע מאחר והממשלה החליטה לא להקצות יותר קרקעות לקבורת שדה כפי מנהג ישראל שנות דור, ומתוך מטרה למציאת פתרון מהיבט הלכתי ירדו חברי הבד"צ לשטח לבדוק מקרוב את הפתרונות המוצעים על ידי ראשי החברא קדישא

מערות הקבורה חוזרות: 22,000 מקומות קבורה יתווספו במנהרות הנחפרות בהר המנוחות

בסוף השבוע ביקרה משלחת נציגי המשרד לשירותי דת בעבודות חפירות מנהרות קבורה בהר המנוחות, גבעת שאול ירושלים • מיזם מנהרות הקבורה הינו פרוייקט ייחודי וראשון מסוגו בארץ אשר הוקם ביוזמה משותפת של חברת מנהרות רולצור וחברה קדישא קהילת ירושלים • מדובר בפרוייקט אשר בסיומו ייתן מענה לכ- 22 אלף מקומות קבורה, חלקת בשיטת הקבורה הרוויה וחלקם קברי שדה • מר חנניה שחור, מנכ״ל החברה קדישא קהילת ירושלים הסביר כי המיזם המיוחד מעניק פתרון ממשי למצוקת הקבורה בטווח של 15 השנים הבאות, וכן יש בו ממד של החזרת עטרה ליושנה, שכן בעבר התבצעה הקבורה במערות, כדוגמת מערת המכפלה המזכרת בתנ״ך וכן מערות הקבורה בתקופת הגמרא