רוחבה של פרצת הגיור הולך ונחשף: המתגיירים אינם נדרשים לקבל עול מצוות

"אני מקבל על עצמי את תורת היהדות שמחייבת מערכת של מצוות, ולהמשיך לגדול בתוך מערכת זו" – זהו נוסח ההצהרה אותם מכתיבים למתגיירים רבני אחד ההרכבים, בראשו עומד 'רב' הידוע בהשקפותיו האוהדות את 'אותו האיש'