לקראת נישואי הנכדה: האדמו"ר מדאראג יצא לקברי הצדיקים באירופה

לקראת שמחת נישואי נכדתו הבכורה יצא כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א עם קהל חסידיו לפקוד את קברי הצדיקים ברחבי אירופה | בדרכים לציונים הקדושים שיננו האברכים את סדרי הלימוד שבכוללים בשעות רצופות | בסיום המסע קבל האדמו"ר שליט"א כוללות קוויטל מכל האברכים שלמדו והגישו את סך השעות שצברו יחד לקרוב ל-6000 שעות לימוד מתנה לאדמו"ר | התפללו על הציונים הק' של בעל האמרי שפר מדאראג, הרה"ק מקרעסטירר, הישמח משה, הציונים הק' בצאנז, רימינוב, דינוב, לאנצוהט, ליעזענסק, אלעסק, הבעל שם טוב במעז' בוז, שבת במעזבוז, המגיד ממעזריטש, הרבי רבי זושא, הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, אניפולי, הרה"ק רבי מרדכי מטשארנאביל, בארדיטשוב, סקווירא | צלם המסע, שוקי לרר מגיש תיעוד‬‬