קהילת ויזניץ אלעד

מראות ההיערכות לקראת שבת ויז'ניץ באלעד

נשלמות ההכנות לקראת בואו של כ"ק האדמו”ר מויז'ניץ שליט”א לעיר אלעד • התרגשות אופפת את מאות חסידי ויז’ניץ המתגוררים בעיר לקראת השבת הנדירה • אוהל מיוחד הוקם לעריכת הטישים ואף שער מיוחד הותקן בכניסה לבניין בו ישהה האדמו"ר

פתחו שערים ◆ תכונה בקרב חסידי ויז'ניץ באלעד: הרבי מגיע לשבות בעיר

התרגשות אופפת את מאות חסידי ויז'ניץ המתגוררים בעיר אלעד לקראת בואו של מרן האדמו"ר שליט"א לשבות בעיר • מדובר בפעם הראשונה שהאדמו”ר יוצא לשבות בריכוזי החסידות מאז עלה למלא את מקום אביו זצ”ל • ההכנות בשיאן: תלמידי מוסדות החינוך של הרבי מתכוננים ע"י הגברת לימוד התורה לקראת בואו של מורה דרכם ואילו עסקני החצר שוקדים על הפרטים טכניים של הביקור • ראשי הקהילה מבהירים: "השבת מיועדת אך ורק לבני הקהילה - תושבי העיר" ● צדיק בא לעיר.

קהילת ויז'ניץ אלעד ערכה כינוסים לציון יום השנה להסתלקות האדמו"ר

בקהילת ויז'ניץ באלעד ערכו שני כינוסים לציון יום השנה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל הישועות משה זי"ע, הראשונה נערכה ביום ראשון בביהמ"ד ישועות משה שם נשא דברים הרה"ח נתן נטע בריזל ורב ביהמ"ד הגרש"פ ויינברגר, ביום רביעי ערכו כינוס נוסף בביהמ"ד 'צמח צדיק' בראשות חדב"נ הגאון רבי מנחם ארנסטר שנשא את המשא המרכזי | גלריה