קהילת חסדי שמואל

ירושלים: האברכים המצטיינים יבחנו על ידע בספר 'יביע אומר'

בחג החנוכה יערך מבחן מסכם לאברכים המצטיינים בידע בספר 'יביע אומר' שחיבר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • עשרות אברכים כבר נרשמו ליוזמה מאורגנת על ידי קהילת 'חסדי שמואל' במימון אחד הנדיבים • פרס ראשון: 20,000 אלף שקלים.