קהילת פרושים

הַדְרָן עֲלָךְ • סיום משנה ברורה ע"י קהל 'פרושים'

מעמד סיום המחזור השלישי במשנה ברורה שנלמד במסגרת עמוד ההלכה במפעל עיטורי שלמה שע"י קהל פרושים בראשות הגרי"ד טורצ'ין שליט"א • המעמד נערך באופן מפואר כיאה לכבודה של תורה בהשתתפות רבנים ור"י חשובים ובראשם כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א שאף נשא מדברותיו במעמד • עוד נשאו דברים במעמד המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, המקובל הגר"ג רבינוביץ שליט"א, ורבנים נוספים •צילום: שמואל דריי

מעמד התכנסות השנתי וסיום הש"ס בקהילת פרושים ירושלים

בירושלים נערך מעמד כינוס השנתי וסיום השס והו"ל קובץ פארי ירושלים למאות בחורי החבורות דקהילת 'פרושים' בשילוב סיום השס לע"נ האברך רבי ברוך אריה ליב בן ר' שלמה זלמן רוטמן ממשפיעי האיחוד.

האברך המופלא רבי ברוך אריה ליב רוטמן זצ"ל • פרופיל

תּוֹרָה עֲבוֹדָה וְגְּמִילוּת חֲסָדִים: אלפים ליוו בשבוע שעבר למנוחת עולמים את הגאון רבי ברוך אריה ליב רוטמן זצ"ל, רך בשנים ואב בחכמה שדמותו המיוחדת הותירה רושם על כל רואיה • פרופיל מקיף