תְּנוּפָה לה' • דינר השנתי לטובת ת"ת דחסידי תולדות אברהם יצחק בית שמש

נדיבים ותומכי תורה השתתפו בדינר השנתי – תנופה לה' – לטובת תלמוד תורה דחסידי תולדות אברהם יצחק בית שמש שהתקיים בגן האירועים 'שורש' במבואות ירושלים ונערך ע"י וועד "שכר בעתו" ברוב פאר והדר לאנ"ש וידידי הקהילה כראוי בהערכה לתומכי תורה ולומדי'ה עם סעודה ערוכה כיד המלך בליווי כלי שיר וזמר ובהשתתפות רב הקהילה בעיר הגה"צ רבי דוד צבי קאהן שליט"א בן האדמו"ר שליט"א, חבר הבדי"ץ הגאון הגדול רבי שמואל בראנדסדורפער שליט"א, כ"ק אדמו"ר מסטרעליסק שליט"א, הרה"ג ר' נתנאל בראנדסדורפער מו"צ ורב שכונת קנה בושם בית שמש, 


לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל • ילדי ת"ת "תולדות אברהם יצחק" בית שמש חגגו את כ"א כסלו

ילדי ת"ת "תולדות אברהם יצחק" בית שמש השתתפו בכנס מיוחד לכבוד כ"א כסלו יום ההצלה דרשכבה"ג מרא דארעא קדישא רבינו יואל מסאטמאר זיע"א שנערכה ע"י וועד "שכר בעתו" בביהמ"ד תולדות אברהם יצחק בבית שמש • פיארו את המעמד ונאמו: הרה"ג ר' מענדל דאווידאוויטש שליט"א מזקני וחשובי סאטמאר בארה"ק, רב הקהילה הרה"צ ר' דוד צבי קאהן שליט"א, הרב מרדכי שארף שליט"א • ילדי התשב"ר שמעו את דבריהם הבהירים של הרבנים החשובים על גודל היום, ועל האי צדיק שבחסדי ה' ניצל מצפרני הרשע למען לחזק את שארית הפליטה, ולהשאיר לנו את משנתו ודרכו הטהורה.