קהל שבט הלוי

קהל שבט הלוי • סיום הש"ס לקראת יומא דהילולא של פוסק הדור בעל שבט הלוי

בהתקרב יום השנה לפטירתו של פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל בעל שבט הלוי נערך בער"ח ניסן מוקדם בהיכל ביהמ"ד הגדול בזכרון מאיר בני ברק סיום הש"ס לעילוי נשמתו בראשות בנו הגרח"מ וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר את שולחנו בהשתתפות קהל רב • צילום: שוקי לרר

עַל נִסֶּיךָ • יום ההצלה בקהל שבט הלוי

רבים מתלמידי ואוהדי קהל שבט הלוי השתתפו במסיבה לרל יום ההצלה של מרן פובק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל שהתקיימה בראשות בנו ומ"מ הגרח"מ וואזנר שליט"א אב"ד זכרון מאיר • לאחר המעמד חולקו דמי חנוכה לכל המשתתפים • צילום: שוקי לרר

הילולת האר"י הק' בקהילת שבט הלוי

המוני בני קהילת שבט הלוי בארה"ק השתתפו בתפילת בציון האר"י הק' בצפת ביומא דהילולא ה' אב תשע"ח וסעודת הילולא בקרית מאור חיים צפת בראשות הגאון הגדול רבי יוסף בנימין הלוי וואזנר שליט"א ראש ישיבת חכמי לובלין ובנו הגדול של כ"ק מרן הגה"צ גאב"ד זכרון מאיר שליט"א. בסעודת ההילולא נשאו דברים הרה"ג חיים עזריאל יוז'עף שליט"א מרבני הקהילה והגרי"ב וואזנר שליט"א • צילום: JDN

מעמד קביעת שם להיכל התורה שע"י קהל 'שבט הלוי' בב"ב

ביום שני בערב אור לג' תמוז תשע"ז נערך מעמד לחיים לרגל קביעת שם בהיכל התורה בזכרון מאיר בני ברק ע"ש הרבני מוהר"ר שמואל מאיר גלבר זצ"ל, גיסו ויד ימינו של מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זיע"א ומנהל ישיבת חכמי לולבין מיום היווסדה. המעמד נערך בראשות כ"ק מרן הגה"צ הגרח"מ וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר ובהשתתפות רבני קהל שבט הלוי בארה"ק ובני הקהילה