קובנה

תיעוד: רבני אירופה במסע למיר, וולוז'ין, ראדין, וילנה וקובנה

במינסק שבבלרוס ננעלה בשבוע שעבר הועידה השנתית של רבני אירופה • בפנים: קליפ סיכום של הועידה ושל מסע הרבנים למיר, וולוז'ין, ראדין, וילנא וקובנה - חשון תשע"ז • צילום ועריכה: מנחם שלוס