קולטים סולאריים

גפני: "איכות הסביבה מופיעה גם בתורה, בגמרא ובהלכה"

יו"ר ועדת הכספים גפני: "לפטור מארנונה התקנים סולאריים לייצור חשמל המותקנים על גגות" • חשב הכנסת: "אם עיריית ירושלים תחליט לחייב את הכנסת בארנונה בגין המערכות אני מפרק את כל ההתקנים"

המוצבים הירוקים של פיקוד הדרום

בפיקוד יחסכו 40 מיליון שקלים בשנה בזכות התקנת מערכות אשר יפיקו חשמל מאנרגיה סולארית ויחליפו את הגנרטורים המזהמים והיקרים • ראש מדור טכנולוגיה בפיקוד דרום: "במשך חודשיים ב-2012 הגנרטור לא פעל כלל, הכל היה על בסיס אנרגיה סולארית",