קיץ 2012

סיום עונת הרחצה: ירידה של 18% במקרי הטביעה • צפו בנתונים

במשרד הפנים מציינים שמגמת הירידה במספר הטביעות למוות בחופי הרחצה בישראל נמשכת הן בעקבות מאמצי האכיפה והפיקוח והן בעקבות קמפיין ההסברה של משרד הפנים • אם אין מציל לא נכנסים לים, בחיים!.

בעקבות הביקוש הרב: המשרד יסבסד מקררים נוספים

משרד האנרגיה והמים ממשיך במבצע סבסוד המקררים ופרסם מכרז נוסף להספקת מקררים חדשים ויעילים אנרגטית, במסגרתו יסובסדו עוד כ-50 אלף מקררים עבור האוכלוסייה הכללית בישראל