שטייניץ: נמשיך בקיצוצים | קיצוץ חד בקצבאות הילדים

ראש הממשלה ושר האוצר מחפשים דרך לצמצם את הגירעון בענק בתקציב המדינה. ההסתפקות העיקרית של נתניהו, האם לקצץ בתקציב הבטחון או לחילופין, קיצוץ חד בקצבאות הילדים, מה שיחייב אותו להקים ממשלה ללא החרדים שימנעו ממנו קיצוץ שכזה.