'איילת השחר' הופכים את הנסיעה למירון לשליחות!

בנקודות היציאה של ההסעות למירון בריכוזים החרדיים חולקו הערכות שיכללו כרטיסי הצעה לחברותא • היוזמה של ארגון 'איילת השחר' היא לנצל את ההזדמנות של התקרבות ציבור גדול להילולה במירון ולהפוך את הניצוץ לחיבור בר קיימא של לימוד תורה