קמניץ

מגבית ההצלה "אדירי התורה מתחננים בבקשה" עבור מוסדות ישיבת קאמניץ

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי על הבטחת מרנא הגאון רבי ברוך בער זיע''א: 'בוודאי יעתיר ממרום על כל המסייעים!'... את התורמים מלווה ברכתם הנדירה של אדירי התורה; מרנא הח''ח, והגאון רבי ב''ב המברכים בפרנסה, חיים ושלום את כל מחזיקי הישיבה. במקביל, נערכות ההכנות לקראת עצרת ענק בה יעתירו בתחינה 700 ילדי תשב''ר בעבור התורמים למגבית ההצלה, במעמד ראש הישיבה הגר''י שיינר

104 שנות תורה והנהגה • תולדות חייו של מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

הילדות בת"ת, השכנות עם 'הבריסקער רב', הקשר עם גדולי עולם, הנדודים באירופה, הרבצת התורה כבר בשנות הבחרות, העליה לארץ ישראל, הקמת הישיבות והנהגת הכלל • מעט מזעיר מתולדותיו של מרן מנהיג הדור שהסתלק לעולמו

האזינו: הסינגל של "תומכי תורה" שעל ידי ישיבת קמניץ

גם בחורי ישיבת קמניץ ייצאו בחג הפורים הקרוב לאסוף כסף עבור ארגון "תומכי תורה" שעל ידי הישיבה, כאשר את הבחורים המתרימים ילווה הסינגל המקפיץ שמולחן ממספר שירים שונים, בשירתו של הזמר מוטי רוטמן. האזינו