אלו ואלו במלל ממללים

על היועצים האסטרטגיים ומנהלי הקמפיין של המפלגות • מי עומד בראש מטה ההסברה של המפלגות • ואיזה משרדי יח"צ ילוו אותנו • על האנשים שעושים את החדשות