קרית בנות

מרן הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בביקור מרגש ומרומם במוסד "קרית בנות" בירושלים

הגר"י יוסף שליט"א הגיע באופן מיוחד לבקר במקום, לשאת נאום חיזוק ולהאציל את ברכותיו על מאות הבנות • הרב אברהם ישעיהו שטרן מנכ"ל הקריה, מסר למרן הראשל"צ שליט"א עשרות בקשות שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן להתברך בדבר ישועה ורחמים