"יד ימינו של מרן" הסיפורים המופלאים של השליח המיוחד של מרן שר התורה

ההבטחה הנדירה עבור מי שיפעל לסייע לשליחו המיוחד של מרן שר התורה – אחד מהתלמידי החכמים מצדיקי הדור המקורב עשרות שנים למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר זכה לחיבה יתירה ממנו באופן בלתי מצוי. "שהמסייעים בידו יתברכו בישועות וכל טוב"