קרן תולדות אלעזר

צפו: מלוה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים

במוצש"ק פרשת חקת השתתפו קהל רב במלוה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס שנוסד לזכרו של הרה"ק רבי אלעזר מריישא זי"ע כקרן מיוחדת לתמיכת נכדי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע המונה כבר כיום גם שלושה כוללים כאשר עשרות אברכים יושבים בה והוגים בתורה בהתמדה רבה. המעמד נערך בקרית ויואל משה דסאטמאר-באנגאלוי קאלאני.  במעמד נשאו דברים הרה"ח הרב אלחנן זאב יוסף פריעדמאן הי"ו מייסד ומנהל הקרן, נואם הכבוד הרה"ג רבי מרדכי שיף שליט"א בן הגה"צ גאב"ד אנטווערפן שליט"א. ודומ"ץ הקרי' הרה"ג רבי שלום טייטלבוים שליט"א שהמעמד הוקדש לזכר נשמת אביו הגה"צ רבי ארי' לייבוש ב"ר אלחנן חיים ז"ל דומ"ץ הקרי' מאז הווסדה • צילום: JDN

בורו פארק: קהל רב בסעודת ההילולא כ"א אדר שנערך ע"י קרן תולדות אלעזר

קהל רב מתושבי בורו פארק השתתפו בסעודת הילולא לזכרו של הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע שנערכה על ידי קרן תולדות אלעזר בראשות כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א | גלריה