ראובן חיון

האזינו: אלקא דרבי מאיר עננו….

השיר יוצא לכבוד ההילולא של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס שחל בי"ד באייר שהוא גם פסח שני ומספר מקצת מהצדיק רבי מאיר בעל הנס שהיה מגדולי תלמידיו של התנא רבי עקיבא והרבה מהמשנה מבוססת על דבריו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל