ראש המוסד לשעבר

ראש המוסד לשעבר • צריך לנהל משא ומתן עם איראן

בעיתוי כזה כאשר מתפרסמים דברים ודיבורים כאלו המחשבה נוטה קצת לומר שישנה איזושהי פזילה פוליטית של אנשים המעוניינים שיבואו לקרוא להם, שישובו ויתרמו לציבור הישראלי את תרומתם החשובה והנאצלת