הסדר החלבי של הגאון רבי גבריאל טולדנו זצ"ל

ראש הישיבה זצ"ל נולד בעיר מקנס שבמרוקו, חוליה נוספת במשפחה של רבנים גדולי תורה. בנעוריו גלה למקום תורה בישיבה המפורסמת 'חכמי צרפת' שבאקס לה בן, צרפת, שם הפך לתלמידו המובהק של הגרח"י חייקין זצ"ל. בהמשך עלה לארץ הקודש ולמד בישיבת פוניבז', הפך לתלמידם המובהק של ראשיה ובעיקר של מרן בעל האבי עזרי, כשגם ברבות הימים ולאחר שהפך למרביץ תורה מפורסם בזכות עצמו המשיך לדבוק בו ולבטל עצמו לפניו כתלמיד בפני רבו.