ראש ישיבת טשכנוב

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ • שמחת התנאים בחצרות אלכסנדר – דרכי תורה – קאמרנא

אמש נערכה שמחת התנאים לנכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ ר' אליעזר דנציגר שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, עב"ג בן ראש ישיבת טשכנוב הרה"ג ר' אברהם בקרמן שליט"א, בנו של ראש מוסדות טשכנוב שליט"א וחתן הגאון הגדול רבי אשר וייס גאב"ד דרכי תורה שליט"א • צילום: שוקי לרר