ראש ישיבת קול תורה

הַיּוֹם תְּבָרְכֵנוּ || ראש ישיבת קול תורה התברך בבית מרן ראש הישיבה

הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א מראשי ישיבת קול תורה הגיע בערב יום הכיפורים בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN