רבי אברהם אליהו וואזנר

שֶׁפַע קדֶשׁ • שמחת הבר מצוה לבן האדמו"ר ממאטערסדארף

שמחת הבר מצווה לבן האדמו"ר ממאטערסדארף שליט"א, חתן הגה"צ רבי אברהם אליהו ואזנר שליט"א רב קהילת שבט הלוי בברכפלד ובן כ"ק מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל • צילום: שלוימי טריכטר

מעמד 'לחיים' נרגש לרגל הופעת הספה"ק שבט הלוי – פורים

מעמד צנוע אך מרגש ביותר נערך בביתו נאווה קודש של מרן פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זיע"א, בהשתתפות בנו וממלא מקומו מרן הגרח"מ וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, לרגל הופעת הספר החדש "שבט הלוי - פורים" רב הכמות והאיכות מבית היוצר של "מעינות הלוי" המכון להו"ל והפצת תורת מרן בעל שבט הלוי זיע"א.