המשגיח הגר"ד יפה: "שערי בית כנסת נשרפים זה אומר לנו משהו"

לאחר שהבוקר גילו המתפללים את בית הכנסת בוער, התאספו בני הקהילה בכרמיאל באולם 'כרם מיכאל' לערב חיזוק והתעוררות בו השתתף המשגיח הגאון רבי דב יפה שעורר את הקהל ואמר "מאז האסון בבית הכנסת בירושלים, התחילו לחשוב איפה אנחנו צריכים לתקן ב'מורא מקדש', וגם ששערי בית כנסת נשרפים זה אומר לנו משהו".