רבי אברהם שמואל בנימין סופר

הילולת ה'דעת סופר' זי"ע בביהמ"ד פרשבורג בירושלים • גלריה

אמש התקיימה סעודת ההילולא לרבן של ישראל הגאון בעל ה"דעת סופר" זיע"א בשכונת גבעת שאול בירושלים בהיכל המחודש 'פרשבורג' בנשיאות נכדו מ"מ הגאב"ד הגאון ר' אברהם שמואל בנימין סופר שליט"א.