רבי אליהו בר שלום

כשהאדמו"ר ערך מעמד תפילה וייחודים לרפואת נשיא המועצת • צפו

ההמונים בכינוס 'בנועם' אמש בכפר סבא התאכזבו מביטול השתתפותו של נשיא המועצת באירוע לרגל חולשתו וביקשו מהאדמו"ר רבי משה אבוחצירא ומרבי מנחם ביטון: ערכו מעמד תפילה וייחודים לרפואת חכם שלום בן טופחה מלכה.

רבה הנבחר של בת ים אצל זקן הראשל"צים: לעמוד על המשמר

הגאון רבי אליהו בר שלום, רבה הנבחר של בת ים, עלה להתברך ולקבל את ברכת הדרך במעונו של זקן הראשונים לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון, שכיהן בעצמו כרב העיר בת ים לפני כארבעים וחמש שנים. "שתזכה להמשיך את פועלו של אביך הגדול ותעמוד על משמר קדושת העיר"

תיעוד מנצח • בת ים חגגה עם הרב הנבחר

עם היוודע תוצאות הבחירות לרבנות העיר בת ים, הגיע הרב הנבחר, הגאון רבי אליהו בר שלום לבניין העירייה, שם קיבלו את פניו ראש העיר וחברי המועצה. בהמשך הגיע ללשכה בבניין המועצה הדתית שבו נערך טקס קצר לכבודו • צילומים: יעקב כהן