תְּנָאי מִילְּתָא • שמחת התנאים בחצרות אלכסנדר – קאמרנא – מאקאווא אלעד

קהל רב השתתף הערב (שני) בשמחת התנאים לנכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ירושלים שליט"א • החתן נכד הגה"צ רבי אשר אנשיל לעמבערגר שליט"א אב"ד מאקאווא אלעד בן לבנו הרב יעקב מאיר לעמבערגר שליט"א • השמחה התקיימה בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר בבני ברק • בקריאת התנאים כובד הסבא כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר. על השמחה ניצחה מקהלת חסידי אלכסנדר • צילום יהודה פרקוביץ


שמחת החתונה בחצרות אלכסנדר – קאמרנא – טשכנוב – דרכי תורה • גלריה שלישית

מאות השתתפו אתמול (רביעי) בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן שליט"א ראש ישיבה קטנה טשכנוב, בן הגה"ח רבי מאיר שלמה בקרמן שליט"א נשיא מוסדות טשכנוב בארה"ק, וחתן הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד 'דרכי תורה', השמחה התקיימה באולמי 'היכל הפאר' בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים רבנים וקהל רב • צילום: ברוך אוביץ


שמחת החתונה בחצרות אלכסנדר – קאמרנא – טשכנוב – דרכי תורה • גלריה שניה

המונים השתתפו אתמול (רביעי) בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן שליט"א ראש ישיבה קטנה טשכנוב, בן הגה"ח רבי מאיר שלמה בקרמן שליט"א נשיא מוסדות טשכנוב בארה"ק, וחתן הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד 'דרכי תורה', השמחה התקיימה באולמי 'היכל הפאר' בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים רבנים וקהל רב • צילום: שוקי לרר


שמחת החתונה בחצרות אלכסנדר – קאמרנא – טשכנוב – דרכי תורה • גלריה ראשונה

המונים השתתפו אתמול (רביעי) בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן שליט"א ראש ישיבה קטנה טשכנוב, בן הגה"ח רבי מאיר שלמה בקרמן שליט"א נשיא מוסדות טשכנוב בארה"ק, וחתן הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד 'דרכי תורה', השמחה התקיימה באולמי 'היכל הפאר' בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים רבנים וקהל רב • צילום: שוקי לרר


וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ • שמחת התנאים בחצרות אלכסנדר – דרכי תורה – קאמרנא

אמש נערכה שמחת התנאים לנכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בת לבנו הרה"צ ר' אליעזר דנציגר שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, עב"ג בן ראש ישיבת טשכנוב הרה"ג ר' אברהם בקרמן שליט"א, בנו של ראש מוסדות טשכנוב שליט"א וחתן הגאון הגדול רבי אשר וייס גאב"ד דרכי תורה שליט"א • צילום: שוקי לרר