סיום הזמן עם סיום מסכת בישיבת מיר בירושלים

בישיבת מיר בראשות הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א סיימו השבוע את זמן החורף העעל"ט עם סיום מסכת בבא מציעא לאחר חזרת ראש הישיבה מהדינר בארה"ב, צלם המערכת שעבר במקום שלח לנו תיעוד היישר מהסיום • צילום: JDN


צפו: כינוס חיזוק לטובת הכולל שע"י בית מדרש גבוה בהשתתפות הגר"א פינקל

מאות השתתפו בכינוס חיזוק לטובת בכולל שע"י ישיבת בית מדרש גבוה בלעיקוואד שנערך בראשות ראשי ורבני הישיבה הגר"מ קוטלר הגר"י אולשין הגר"ד ושסטאל ןהמשגיח הגר"מ סאלומון ובהשתתפות האורח מרן הגר"א פינקל שליט"א ר"י מיר ברכפלד ששוהה בימים אלו בארה"ב לצורך חיזוק הקהילות – צילום רפאל יעקב לאנגסאם


ר"י מיר השתתף בסעודה שלישית בחצר הקודש סקווירא

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א השתתף בשבת האחרונה ברעוא דרעווין במחיצת כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א בשיכון סקווירא • יצויין שזו הפעם הראשונה שראש הישיבה משתתף בטיש חסידי •הגרא"י כובד בהגבהת הכוס לברהמ"ז | צפו


בסוד שיח • ר"י מיר ביקר אצל אב"ד אמונת ישראל

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א השוהה בימים אלו לטובת ישבת מיר הגיע לביקור אצל אב"ד אמונת ישראל הגר"מ וואלפסאן שליט"א | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה – צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס