במעמד מרגש: נחנכו האוהלים המחודשים בבית העלמין בעיירה 'סטריקוב' שבפולין

במעמד מרגש וצנוע ע"י מכון אור הגנוז נחנכו האוהלים המחודשים בבית העלמין בעיירה 'סטריקוב' שבפולין • ביום שני ער"ח חשון, בא על סיומו נס ההצלה של בית הקברות בסטריקוב והקמת האוהלים המקודשים על מקום מנוחתם הקדוש של הסבא קדישא ובעל ה'זר זהב'


התרגשות מיוחדת עם יציקת יסודות האהלים הקדושים בעיר סטריקוב שבפולין

כפי שנחשף לפני חודשים ספורים, זכו בדרך פלאית בפעילות יסודית של מכון "אור הגנוז", בשיתוף ה"וועד הפועל העולמי של אגודת ישראל", ובעזרת הרב שמחה קלר שיחי', לגלות מתחת אדמת בית החיים החרבה בסטריקוב, את המקומות המדויקים של אוהלי צדיקי סטריקוב, הלא הם תלמיד המגיד ממעזריטש, הסבא קדישא רבי פישל מסטריקוב זיע"א ורבי זאב וולף לנדא בעל ה"זר זהב" זיע"א, אב"ד סטריקוב.


פולין: התגלו יסודות ציונו של תלמיד המגיד ממזריטש זיע"א

התרגשות בפולין: יסודות אהל ציונו של הסבא קדישא רבי אפרים פישל מסטריקוב זיע"א, מתלמידי הרה"ק המגיד ממזריטש זיע"א, נחשפו בשדה בית העלמין ההרוס בסטריקוב, שנזנח ונחרב במהלך עשרות שנות השלטון הקומוניסטי במדינה