תיעוד: עצרת מספד במלאות 'השבעה' לפטירתו של הגאון רבי אריה אברהמס זצ"ל

אמש נערכה עצרת מספד במלאות 'השבעה' לפטירתו של הגאון רבי אריה אברהמס זצ"ל אשר שימש שנים כרב בית מדרשו של מרן הגאון רבי חיים גרינמן זצ"ל. בעצרת השתתפו אף חלק מבניו של מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל