רבי גבריאל טולידנו

הסדר החלבי של הגאון רבי גבריאל טולדנו זצ"ל

ראש הישיבה זצ"ל נולד בעיר מקנס שבמרוקו, חוליה נוספת במשפחה של רבנים גדולי תורה. בנעוריו גלה למקום תורה בישיבה המפורסמת 'חכמי צרפת' שבאקס לה בן, צרפת, שם הפך לתלמידו המובהק של הגרח"י חייקין זצ"ל. בהמשך עלה לארץ הקודש ולמד בישיבת פוניבז', הפך לתלמידם המובהק של ראשיה ובעיקר של מרן בעל האבי עזרי, כשגם ברבות הימים ולאחר שהפך למרביץ תורה מפורסם בזכות עצמו המשיך לדבוק בו ולבטל עצמו לפניו כתלמיד בפני רבו.

ברוך דיין האמת: ראש ישיבת "אור ברוך" הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל

אבל כבד בעולם הישיבות: הגאון רבי גבריאל טולידנו, הלך לעולמו והוא בן 79 • כיהן בראשות ישיבת "אור ברוך", בתקופה האחרונה חלה והיום, יום הילולת רבו הגראמ"מ שך זצוק"ל, נסתלק אף הוא לבית עולמו