רבי גרשון אדלשטיין

לקראת חג מתן תורה: שיחת מרן הגרי"ג אדלשטיין בישיבת פוניבז'

לקראת חג השבועות - מתן תורה: היום התקיים שיחה מיוחדת ממרן ראש הישיבה הגר"ג בחדר שיעור כללי בישיבת פוניבז', השיחה הועברה במסך ענק לרחבת הישיבה. כמו כן, בימים הקרובים צפוי להמשיך מרן את מסע החיזוק לקראת שבועות, והתבקש ע"י ראשי ישיבות 'תורה בתפארתה', 'ארחות תורה', 'בית מדרש עליון', משך חכמה, כולל פוניבז' ועוד, שמרן יגיע למסור שיחה בישיבות האלה • צילום: בעריש פילמר

מרן הגרי"ג אדלשטיין מסר שיחה בישיבת תפארת מרדכי

התרגשות רבה בישיבת תפארת מרדכי בבני ברק שבראשות הגאון רבי יאיר זקש שליט"א עם הגעתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א שהגיע לשאת דברי חיזוק והתעוררות כהכנה למתן תורה

גלריה • פתיחת הזמן בישיבת פונוביז'

בישיבת פונוביז' התקיים מעמד פתיחת הזמן במעמד אלפי תלמידי הישיבה, במעמד נשאו דברים ראשי הישיבה שליט"א, מרנן ורבנן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, הגר"ד פוברסקי שליט"א, והגר"א כהנמן שליט"א. • צילום: שוקי לרר

בבית מרן שר התורה: מעמד פתיחת לימוד ספר חובות הלבבות ע"י ארגון "ארחות יושר"

בבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ובראשות מרן רה"י הגרי"ג אדלשטין שליט"א ובהשתתפות גדולי המשגיחים שליט"א • הלימוד השנה לעילוי נשמת מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל נדבת הנגיד רבי אייל משיח שליט"א • צילום דוד זר

יום עיון לראשי הישיבות לצעירים בבני ברק • גלריה

השבוע התקיים בעיר התורה בני ברק כנס ויום עיון לראשי הישיבות לצעירים בראשות מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פוניבז' ומרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א • צילום: שוקי לרר

הַדְרָן עֲלָךְ • היועץ המשפטי סיים מסכת בביתו של ראש הישיבה

היועמ"ש של עיריית בני ברק עו"ד אריאל יונגר בסיום מסכת בבית מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ר"י פוניבז' בהשתתפות מורו ורבו רבי רפאל אבוחצירא שליט"א • יונגר לומד בחברותא בבית המדרש נחלת משה עם גדולי ראשי הישיבות הגאונים רבי איתמר גרבוז ורבי ברוך דוב דיסקין • צפו בתיעוד של דוד זר

סעודת פורים במעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א

בהשתתפות חתניו הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת אורחות תורה, הגאון רבי ישעיה אדלר מראשי ישיבת רבנו חיים עוזר ובנו הגאון רבי ישראל מראשי ישיבת בית מדרש עליון. השנה עקב השלושים לפטירת אחיו הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל לא קיבל מרן שליט"א משלוחי מנות וצומצמה קבלת הקהל בפורים

וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם • גדולי ישראל בכתיבת אותיות לס"ת שיוכנס לביהמ"ד שומרי שבת בב"ב

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדו, הגרב"ד פוברסקי והגרמ"ה הירש בכתיבת אותיות לס"ת שיוכנס לבית המדרש שומרי שבת בב"ב בראשות הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט חבר בד"צ שארית ישראל וראש רשת בתי ההוראה.

משא חיזוק מפי הגרי"ג אדלשטיין בהיכל בית המדרש "שערי תבונה" ברמות

ביום רביעי ב' דחוהמ"ס התקיים מעמד חיזוק ועצרת חג מרכזית בהיכל בית המדרש הגדול "שערי תבונה" רמות א' בירושלים בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני השכונות • את משא החיזוק השמיע מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א, אשר עורר במעלת הימים הקדושים, ובדבר חובת השעה, ותפקידנו בימים גורלים אלו • צילום: שוקי לרר

בפוניבז' ציינו 47 שנים להסתלקות מרן הרב מפוניבז' זיע"א

הערב ציינו בישיבת פוניבז' את מעמד 'כ' אלול' יום הזיכרון הארבעים ושבעה למרן רבן של ישראל מקים עולה של תורה בארץ הקודש גאון ישראל הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן הרב מפוניבז' זיע"א • צילום: שוקי לרר

מעמד סיום הש"ס בארחות תורה בהשתתפות הגרי"ג אדלשטיין • גלריה

בישיבת ארחות תורה בבני ברק נערך מעמד סיום הש"ס שנלמד לע"נ הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל אביו של רה"י הגרב"ד דיסקין שליט"א • במעמד השתתף מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

שמחת עולם התורה: שישה ראשי ישיבות באולם אחד

קהל רב בראשות רבנים וגדולי ישראל נהר אמש לאולמי וגשל בב"ב לאחל ברכת מזל טוב לראשי הישיבות לרגל חתונת נכדיהם • הכלה היא בת הגאון רבי מאיר פלאי מראשי ישיבת נחלת בנימין, נכדת הגאונים רבי דוד לוי שליט"א מראשי ישיבת פוניבז' ורבי נח פלאי שליט"א משגיח בישיבת תורה בתפארתה ונינת מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א מראשי ישיבת פוניבז'. החתן הוא בן הגאון רבי מנחם כהן שליט"א מראשי ישיבות נתיב הדעת ויסודות ונכד הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א ראש ישיבת אור ישראל • צילום: שוקי לרר

המשב"ק והנכד התחתן: צפו בנישואי נכד הגרי"ג אדלשטיין

קהל רב, ובראשם רבנים וראשי ישיבות, הגיעו ליטול חלק בשמחת נישואי המשב"ק ונכד הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז' • את הקידושין סידר הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, אף הוא מראשי הישיבה • צילום: שוקי לרר

אסיפת ראשי ישיבות בבני ברק בראשות הגרי"ג אדלשטיין • תיעוד

קהל ראשי ישיבות התאספו בעיר בני ברק, לכינוס חינוך מיוחד ברשותו של מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, ובהשתתפות קהל רב מראשי הישיבות אשר באו לשמוע דברים מחכימים ומועילים • צילום: שוקי לרר