עצרת ליא"צ ה'חזון איש' בהיכל ישיבת גרודנא

גלריה מכינוס זיכרון שנערך אמש (מוצ"ש) במלאות 61 שנה להסתלקותו של מרן החזון אי"ש זיע"א ובמלאת י"ג שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה רבינו הגדול הגראמ"מ שך זיע"א בהיכל ישיבת גרודנא מקום בו הרביץ תורה ויראה עשרות בשנים • נשאו דברים: המשגיח הגה"צ רבי חיים יהודה ברינגר שליט"א, הגר"מ שמידע שליט"א מראשי הישיבה, הגר"צ שינקר שליט"א והגר"ש מרקוביץ' שליט"א