התרגשות באנטוורפן: זקן רבני אירופה יצא לראשונה מביתו אחרי 4 חודשים

הגאון רבי דוד משה ליברמן רבה של קהילת שומרי הדת אנטוורפן זקן רבני אירופה יצא לראשונה מביתו לאחר ארבעה חודשים לתפילה ובשמחת האירוסין אצל משפחת הלפרין ממנצ'סטר אנגליה עם בת ראש הקהל דשומרי הדת ר' אליהו טראו הי"ו • צפו בתיעוד


יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר • מעמד 'ולהאדירה' במלאת נ' שנים להקמת הכולל באנטווערפן

מעמד היסטורי התקיים באנטווערפען במלאת חמישים שנים להקמת הכולל המרכזי בעיר, מאות השתתפו במעמד ההיסטורי מעמד "ולהאדירה" שנחוג בשמחת התורה, בוגרי הכולל במשך השנים ומחזיקי הכולל נדיבי עם גדשו את האולם, ראש הכולל הגאון רבי חיים יוסף הורוויץ שליט"א ערך את הסיום ונשא דברים לכבוד המעמד, באמירת הקדיש על הסיום נתכבד הרה"ח ר' אברהם יוסף ווינשטאק שליט"א לאחמ"כ נשאו דברים רבניה הראשיים של העיר הגר"א שיף שליט"א, והגרד"מ ליברמן שליט"א, לאחמ"כ נשא דברים הגרש"ב סורוצקין שליט"א ר"י עטרת שלמה שבא לכבד את המעמד, המעמד ננעל ברגשות מרוממות של קדושת התורה ולומדיה והיה לשיחת היום באנטווערפען.