הראשל"צ הגרש"מ עמאר: גם את המעט שבת שיש כאן במדינה, רוצים למחוק

עם כלות השבעה לרבנית הצדקנית הרבנית מרת אורו נורי קרסיינטה ע"ה א"ח למקים עולה של תורה החזן והמוהל הרב דוד קרסיינטה זצ"ל רב בית הכנסת "חפץ חיים" ונשיא מוסדות "קדם מפעליו" באשדוד, התקיים עצרת מספד והתעוררות בהשתתפות רבנים חשובים ובראשם מרן הראש"ל הגר"ש עמאר רבה של ירושלים שעורר את הציבור.