רבי זלמן אבלסקי

5 שנים לפטירת רבה הראשי של מולדובה – נכדו יקים במדינה כולל ערב

תקופה קצרה לאחר שיהודי מולדובה ציינו 5 שנים לפטירת הרב הראשי של המדינה - הגאון החסיד רבי זלמן אבלסקי, שנשא בעול הרבנות מאז נפילת מסך הברזל ועד לפטירתו, משפחת נכדו - הרב שמואל וחיה זלמנוב נענו לאתגר והצטרפו השבוע לפעילות הנרחבת עם יהודי מולדובה