רבי חיים ברייש

לראשונה בחייו יטוס הלילה ראש ישיבת 'בית יהודה' לחו"ל

לראשונה בחייו ייצא הלילה ראש ישיבת 'בית יהודה' מגבולות הארץ • המטרה לקיים מצוות ניחום אבלים וכיבוד חמיו הרב שמעון ברייש היושב שבעה על פטירת בנו ראש ישיבת מתיבתא זצ"ל • כל הפרטים