רבי חיים צבי טייטלבוים זיע"א מסיגעט

חשיפה: ה"כתובה" של בעל העצי חיים מסיגעט זי"ע

בימים אלו חושף בטאון "צאנז" בפרסום ראשון ובלעדי את ה"כתובה" של בעל ה"עצי חיים" מסיגעט זי"ע, שהיה חותנו בזיוו"ר של בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע. ה"כתובה" מונחת היום אצל כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א