רבי יהונתן בנימין וויס

ציריך שוייץ: הגאון רבי יוסף מרדכי וייס הוכתר לרב קהילת "מחזיקי הדת"

במוצש"ק חנוכה נערך מעמד הכתרת הרה"ג רבי יוסף מרדכי וייס שליט"א כרב בית המדרש מחזיקי הדת בציריך כאב"ד וממלא מקום דודו הגאון רבי נפתלי צבי שמרלר זצ"ל שנפטר ביום ג' אלול תשע"ט. הרב החדש הוא בנו של הגאון רבי יונתן בנימין ווייס גאב"ד מונטריאול שליט"א ונכד הגאון רבי משה חיים שמרלר זצ"ל בעל מחשבת חיים • צילום: י.מ.אייזנבאך

השתוממתי לראות את ידיעות הבחורים ממוסקבה בתורה ובחסידות • גלריה מקנדה

גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א: "השתוממתי לראות את ידיעות הבחורים ממוסקבה בתורה ובחסידות" "רואים במציאות שהמשלח הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל" • אמר את הדברים לאחר שבחן את בחורי הישיבה לצעירים חב"ד-ליובאוויטש במוסקבה, השוהים בחודשי הקיץ במונטריאול שבקנדה • צילום: יוסף יצחק דורון