רבי יוסף טויסיג זצ"ל

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • תלמידים וחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא

בשבוע שעבר עלו תלמידיו וחסידיו ובני משפחתו לציונו של הגה"צ רבי יחזקאל טויסיג בעל ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל ממטרסדורף להתפלל ולהעתיר לישועת הכלל והפרט בראשות בניו הרבנים הגה"צ שליט"א • גלריה