רבי יוסף נפתלי וואגשאהל

פשעוורסק: שבת במחיצת הרה"צ רבי יוסף נפתלי ווגשל

הרה"צ רבי יוסף נפתלי ווגשל שליט"א חדב"נ כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א הגיע במיוחד לארה"ק בשליחת חותנו לשבת חיזוק עם בני הקהילה בירושלים • רק לאחרונה הוקם בית המדרש החדש לחסידי פשעוורסק בירושלים • במוצאי השבת ערך סעודת מלווה מלכה עם בני הקהילה וחילק להם שום כסגולה לפרנסה, וסיפר עובדות והנהגות מצדיקים כנהוג